Utskriftsvennlig versjon

Dagligarkivet

Dagligarkivet følger kommunestyreperioden, dvs. 4 og 4 år.

Dagligarkiv vedr. gards- og bruksnummer inneholder saker tilbake til 1994.

Aktive personalmapper oppbevares i dagligarkivet. Satt opp etter f.nr.

Saksarkiv vedr. vann og avløp er plassert i plan & nærings lokaler i det gamle kommunehuset.
Plan over dagligarkivet på servicekontoret

Laster...