Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Spesialrutiner

Felles arkiv for Valdreskommunene.

Barnevernet:
Etter 01.07.2010:
Felles for Sør-Aurdal kommune, Nord-Aurdal kommune, Øystre Slidre kommune og Etnedal kommune.

Før 01.07.2010:
Felles arkivordning for Sør-Aurdal kommune og Etnedal kommune

NAV:

Fra 01.01.2012 ble NAV slått sammen til ett kontor, med lokale kontor. Vertskommunemodell med Nord-Aurdal kommune som arkivansvarlig.

Før 01.01.2012:
Fra 23.01.2006 - 31.12.2011: NAV kontor i Etnedal med arkivansvar. Aktive klientmapper ble utlånt til NAV Etnedal fra Etnedal kommune.
Mappene skal tilbakeføres til Etnedal kommune når de ikke lenger er aktuelle.

PP-tjenesten:

Nord-Aurdal kommune er vertskommune og har arkivansvaret.

Skatteoppkrever:

Interkommunal for samtlige Valdreskommuner fra 01.10.2011.

Innkjøp:

Interkommunal for samtlige Valdreskommuner. Vertskommune er Sør-Aurdal kommune.

Laster...