Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar for tildeling og ajourhold av brukerrettigheter i WebSak

Arkivleder (systemansvarlig) har hovedansvar for tildeling og ajourhold av brukerrettigheter til registrerings- og arkiveringsfunksjoner.

Ajourhold av brukerrettigheter:

-  Systemansvarlig har ansvar for at brukerrettighetene kontinuerlig blir ajourholdt
Enhetsledere har ansvar for at systemansvarlig blir informert/varslet om:
- tildeling av brukerrettigheter til nye personer i sak-/arkivsystemet
- personer som ikke lenger skal ha brukerrettigheter i sak-/arkivsystemet
- endring av en persons brukerrettigheter i sak-/arkivsystemet

dette gjelder f.eks:

- ved nyansettelser
- ved endring i stilling som fører til endrede rettigheter i sak-/arkivsystemet
- når ansatte slutter i stilling

Melding sendes skriftlig via IKT Valdres

Ajourhold av brukerrettigheter i sak-/arkivsystemet er grunnleggende for sikkerheten i systemet, f.eks. for å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveier. Tildeling av brukerrettigheter er derfor lederens ansvar.

Laster...