Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Eldre og avsluttede arkiv

Hvelvet i gamle kommunehuset:
Eldre og avsluttet saksarkiv, samt gards- og bruksnummerarkiv, er oppbevart på hvelvet i det gamle kommunehuset.
En del arkivmateriell er oversendt IKA Opplandene. Totalt ca. 16 hyllemeter.
Arkivmaterialet vil bli sortert, og katalogisert, før det settes opp i Fylkesarkivets lokaler på Lillehammer.

I hvelvet oppbevares i tillegg følgende:

Journalbøker
Møteprotokoller
Kopibøker
Komplett oversikt over hvelvet finner du her:

Etnedalsheimen:

Det oppbevares noe arkivmateriell i rom i kjelleren på Etnedalsheimen.
(Under kontordelen).
Det jobbes med å katalogisere/systematisere materialet.

Etnedal skule:

Det oppbevares noe markivmateriell i hvelv i kjelleren på Etnedal skule.
Avsluttede elevmapper blir overført til hvelv i gamle kommunehuset.

IKA Opplandene:
Bortsettingsarkiv fra Helserådet er pr. 14.02.2011 oversendt Fylkesarkivet i Oppland.
Register kommer når de er ferdige med gjennomgang av arkivmaterialet.

Gnr./bnr. arkiv fra Landbruksetaten (statlig periode) er pr.14.02.2011 oversendt Fylkesarkivet i Oppland for sortering/oppsetting i register.

Laster...