Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Etnedal kommune er politisk organisert med kommunestyre og formannskap. Kommunestyret har 15 medlemmer, og formannskapet har 5 medlemmer.
Andre utvalg i kommunen er administrasjonsutvalg (formannskapet + to tillitsvalgte), kontrollutvalg, felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne og arbeidsmiljøutvalg med flere.

http://www.etnedal.kommune.no/tjenester/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/politiske-partier/politisk-organisering.aspx

Laster...