Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Dagligarkivet

Dagligarkivet følger kommunestyreperioden inneholder saksmapper fra 2006 og er ikke periodisert.

Dagligarkiv vedr. gards- og bruksnummer inneholder saker tilbake til 1994.

Ved overgang til fullelektronisk arkiv i pr.01.07.2016 ble samtlige personalmapper avsluttet i papirarkivet og i websak.
Personalmapper for sluttet personell før 2016 er satt i arkivbokser og katalogisert etter etternavn og fornavn.
Aktive personalmapper pr.01.07.2016 er katalogisert og satt i arkivbokser. Mappene er sortert på fødselsdato.
Lister over begge kategorier er lagt inn i websak.
Personalmapper er etter 01.07.2016 fullelektroniske og er opprettet i websak som hendelsesbaserte mapper, og avsluttes etter hvert som hendelsen er behandlet.

Saksarkiv vedr. vann og avløp er plassert i plan & nærings lokaler i det gamle kommunehuset.

Plan over dagligarkivet på servicekontoret

Laster...