?> Depotordning / Arkivdepot / Arkivplan - Etnedal kommune / Etnedal kommune / Fylkesarkivet IKA Opplandene / Arkivplan - Arkivplan
Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Eldre arkiv som ikke lenger er i bruk og arkiv etter organ som er nedlagt plikter etter Forskrift om offentlig arkiv § 5-1 å avlevere til arkivdepot. Kommuner skal opprette egne ordninger for arkivdepot. Kommuner kan overføre depotoppgaver til en interkommunal depotordning.

Arkivmaterialet skal etter § 5-2 i Forskrift om offentlig arkiv avleveres når det om lag 25-30 år gammelt. Det kan gjøres enkeltvedtak som fastsetter lengre avleveringsfrister av administrative hensyn eller kortere frister av bevaringshensyn dersom det ikke går ut over tryggheten til arkivmaterialet jfr. arkivloven § 6

Etnedal kommune har eget arkivdepot for eldre og avsluttede arkiv.
Dette arkivdepoet befinner seg i hvelv i det gamle kommunehuset.

En del materiell, dvs. ca. 16 hyllemeter, er overlevert IKA Opplandene. Dette materiellet er pr. i dag ikke organisert og katalogisert.

 
Laster...