Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bevaring og kassasjon

Det vises til bestemmelsene i arkivforskriften § 3-20 og § 3-21, samt til Riksarkivarens bevarings- og kassasjonsbestemmelser.
Det vises også til Etnedal kommunes egne arkivrutiner godkjent av rådmannen oktober 2010.
(Se pkt. vedr. Arkivbegrensing for link til rutinehåndbok).

Laster...